De tragedie van de meent

Als de markt faalt moet de overheid de markt ordenen. Een klassiek voorbeeld van marktfalen is de tragedie van de meent. Deze leert ons dat, in een vrije markt, publiek toegankelijke, eindige hulpbronnen kwetsbaar zijn voor uitputting. Die kennis is ook relevant voor de discussie over balans in de stad.

Invloed

Het werk dat bestuurscommissies doen is voor veel mensen onzichtbaar. Een goede reden om verantwoording af te leggen over onze rol bij stad in balans. Daarbij gaat het meer over invloed dan over macht.

Gadverdamme

Op 15 februari stemden de coalitiepartijen in de gemeenteraad van Amsterdam voor een nieuw stadsdeelstelsel. Vanaf 2018 heeft Amsterdam gekozen adviesraden zonder bevoegdheden en benoemde stadsdeelbestuurders in dienst van het college. Ik was niet blij

Verantwoording

Verantwoording

Nu ik me opnieuw kandidaat heb gesteld voor het lijsttrekkerschap van de PvdA in stadsdeel Centrum vind ik ook dat ik me moet verantwoorden voor de keuzes die ik heb gemaakt, bij de onderhandelingen, bij de bezuinigingen en bij de hervormingen.