Selecteer een pagina

Strijden voor een ongedeelde stad

Het ideaal van de ongedeelde stad zit in het dna van de PvdA en in veel opzichten belichaamt Amsterdam dat ideaal. Dankzij de sociale woningbouw heeft de stad gemengd buurten en dankzij een open, tolerante houding hebben nieuwkomers hier altijd relatief makkelijk een plek gevonden. En toch praten we over een Amsterdam binnen en buiten de ring. In de ene stad gaat het zo goed dat we ons vooral afvragen hoe we het succes in goede banen moeten leiden en in de andere stad groeit nog steeds een kwart van de kinderen op in armoede. Juist het succes van Amsterdam maakt de tweedeling schrijnend.

Nog schrijnender is dat tweedeling een kleur heeft gekregen. Veel Amsterdammers merken dat ze te pas en te onpas worden beoordeeld op hun afkomst of geloof. Het is voor Turkse, Marokkaanse en Surinaamse Amsterdammers moeilijker om een goede school of een fatsoenlijke baan te vinden. Dat knaagt aan het zelfvertrouwen. Mensen gaan twijfelen of ze wel een volwaardig  lid van deze samenleving kunnen zijn, mogen zijn en uiteindelijk ook, willen zijn. Dat doet pijn want een gemengde stad is divers, veelkleurig en multicultureel. Als het aan mij ligt, omarmen we dat idee weer en investeren we nu onvoorwaardelijk tijd, geld en aandacht in de buurten en de mensen die het minst hebben geprofiteerd van het succes van Amsterdam. Dat betekent: betere huizen, scholen en voorzieningen, meer geld voor mooie straten, pleinen en parken en beter openbaar vervoer, vooral in buurten in Nieuw West, Zuidoost en Noord.

Investeren in een ongedeelde stad betekent ook dat we zorgen voor voldoende betaalbare woningen. Als de onderwijzers, verpleegkundigen en politiemensen de belangrijkste mensen van onze stad zijn (en dat zijn ze), dan moeten ze ook in Amsterdam kunnen wonen. In een stad waar rijk en arm, hoog en laag opgeleid steeds meer langs elkaar heen leven, kunnen juist de middengroepen de verbindende schakel zijn.

Deze visie

Ik wilde graag inzicht geven in mijn ideeën over de toekomst van onze stad. Het werd een zoektocht naar verbindende thema’s, de ongedeelde stad, de weerbare stad en de verhouding tussen de stad en zijn inwoners. Ze verdienen stuk voor stuk meer aandacht dan ze hier hebben gekregen.