Selecteer een pagina

Vertrouwen in Amsterdammers

Ik schreef al wat ik wil, een ongedeelde, weerbare, stad. Maar de vraag hoe we dat voor elkaar gaan krijgen is misschien nog wel belangrijker. Een houding van “geef ons uw stem, dan gaan wij het voor u regelen,” is niet meer van deze tijd. Maatschappelijke problemen los je niet op door er met 45 mensen een besluit over te nemen maar door samen aan het werk te gaan. Met maatschappelijke partners, met het bedrijfsleven maar, bovenal, met Amsterdammers.

Amsterdammers zijn betrokken bij wat er gebeurt in hun straat, hun buurt en hun stad, Daarom willen Amsterdammers meedenken als we plannen maken, willen ze meebeslissen als we keuzes maken en willen ze meedoen als we aan het werk gaan. Of niet natuurlijk, maar dat willen ze dan graag zelf bepalen. Als Amsterdammers zelf maatschappelijke problemen aanpakken, willen ze graag dat de stad meedenkt en meedoet als ze daarom vragen, maar wel op hun voorwaarden.

Het nieuwe bestuurlijk stelsel biedt vooralsnog weinig handvatten om lokale, participatieve democratie vorm te geven. Een fatsoenlijk gesprek met Amsterdammers over de beste manier om samen de problemen van de stad aan te pakken en welke vormen van participatie daar het best bij passen is ook nog steeds niet gevoerd. Gelukkig hebben de stadsdelen de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met verschillende nieuwe vormen om Amsterdammers te betrekken. Die kennis moeten we niet verloren laten gaan, vooral de allerbelangrijkste les die we daar geleerd hebben: heb vertrouwen in Amsterdammers!

Deze visie

Ik wilde graag inzicht geven in mijn ideeën over de toekomst van onze stad. Het werd een zoektocht naar verbindende thema’s, de ongedeelde stad, de weerbare stad en de verhouding tussen de stad en zijn inwoners. Ze verdienen stuk voor stuk meer aandacht dan ze hier hebben gekregen.