Selecteer een pagina

Houvast en perspectief

Ik wil strijden voor een ongedeelde stad en bouwen aan een weerbare stad.  Een stad waar alle Amsterdammers de zekerheid hebben dat ze er nooit alleen voor staan en alle Amsterdammers de kans krijgen om mee te delen in het succes van hun stad. Dat regelen we niet vanuit de Stopera, maar door samen aan het werk te gaan.  Met maatschappelijke partners, met het bedrijfsleven maar, bovenal, met de Amsterdammers.

Strijden voor een ongedeelde stad

Tweedeling heeft een kleur gekregen en daar wil ik me niet bij neerleggen. Een gemengde stad is ook een diverse, kleurrijke, multiculturele stad. Daar past geen onderscheid bij tussen een Amsterdam binnen de ring en een Amsterdam buiten de ring. Lees meer…

Bouwen aan een weerbare stad

De wereld verandert razendsnel. Ik wil niet alleen maar reageren op gebeurtenissen maar vooruitkijken en anticiperen op de toekomst. Een weerbare stad – veerkrachtig, veilig en duurzaam – kan tegenslag overwinnen en open staan voor verandering.  Lees meer…

Vertrouwen in Amsterdammers

Op de rokende puinhopen van de stadsdelen gaan we lokale democratie opnieuw opbouwen. Amsterdammers maken de stad, niet wij. Amsterdammers willen daarom meedenken als we plannen maken, meebeslissen als we keuzes maken en meedoen als we aan het werk gaan. Lees meer…

Deze visie

Ik wilde graag inzicht geven in mijn ideeën over de toekomst van onze stad. Het werd een zoektocht naar verbindende thema’s, de ongedeelde stad, de weerbare stad en de verhouding tussen de stad en zijn inwoners. Ze verdienen stuk voor stuk meer aandacht dan ze hier hebben gekregen.

Een aantal thema’s komt nauwelijks aan de orde. Over de veranderingen in het sociaal domein en de positie van de burger in de moderne verzorgingsstaat schreef ik dit stuk. Over drukte en balans wilde ik het een keertje niet hebben. Ik schreef er eerder hierhier en hier over.